DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7573.2.2018.149465

ТОРГІВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНІ ЦЕНТРИ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ МІСТА: РЕСУРСИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Olga Boyko

Анотація


Актуальність. У наш час спостерігається переорієнтація цінностей зі сфери праці у сферу споживання, дозвілля та розваг. Саме таким осередком і є торгівельно-розважальні центри. Актуальність нашого дослідження обумовлена вивченням нового феномену в просторі сучасного міста – торгівельно-розважальний центр, який швидко перетворився на найпопулярніший серед наших співвітчизників заклад відпочинку. Мета і методи. Метою статті є показати та проаналізувати ресурси стратегічного менеджменту для успішної діяльності розважальної складової торгівельно-розважальних центрів. Методом дослідження є структурний аналіз, а також порівняльний та системний підходи. Результати. Торгівельно-розважальні центри є фактором соціалізації суспільства, виступають як ефективний спосіб розвитку культурно-дозвіллєвої діяльності та є об’єктами для пошуку сучасних інноваційних технологій, які реалізуються через ресурси стратегічного менеджменту. Висновки та обговорення. Показана необхідність створення багатофункціонального, багатопланового, динамічного та креативного простору на базі торгівельно-розважальних центрів, де чинником подальшого розвитку є удосконалення дозвіллєвого обслуговування населення. Наукова новизна одержаних результатів полягає в актуалізації нематеріальних ресурсів: соціального партнерства, соціального капіталу, історичної пам’яті та символічних ресурсів. Практичне значення одержаних результатів може бути використано для презентації торгівельно-розважальних центрів як одного з варіантів транслятора культури.

Ключові слова


культура; торгівельно-розважальний центр; споживання; масова культура; дозвілля

Повний текст:

PDF

Посилання


Akimova, L. A. (2003). Sotsiologiya dosuga [Sociology of leisure]. Moscow: MGUKI (in Russ.).

Averintsev, S. S. (2001). SofiyaLogos [SofiaLogos]. Kyiv: Dyx i litera (in Russ.).

Bell, D. (2004). Gryaduschee postindustrialnoe obschestvo [The coming postindustrial society]. (Trans. in Eng.). Moscow: Akademiya (in Russ.).

Benay, Kh. A. (2014). Osobennosty razvytyya arkhytekturno-planyrovochnoy orhanyzatsyy ynnovatsyonny khtsentrov [Features of development of architectura landplaning organization of innovation centers]. Visnyk Donbaskoyi natsionalnoyi akademiyi budivnytstva i arkhitektury [Bulletin of the Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture], 2, 13-18 (in Russ.).

Berkoff, S. (2000). Shopping in the Santa Monica Mall: The Journals of a Strolling Player. London: Robson.

Brambilla, R. (1977). American Urban Malls: A Compendium. New York: Institute for Environmental Action.

Dukov, Ye. V. (2004) Sovremennyye tsivilizatsionnyye trendy I massovaya kul'tura [Modern civilization trends and popular culture]. Observatoriya kul'tury [Culture Observatory], 3, 28-34 (in Russ.).

Evans, G. (2001). Cultural planning: an urban renaissance? London: Routledge Chp8.

Farrell, J. J. (2003). One Nation Under Goods: Mallsand the Seduction of American Shopping. Washington: Smithsonian Institution Press.

Muller, Т. (1978). Central Business Districts, Cities, and Shopping Malls. Washington: Urban Land Institute.

Nort, D., Uollis, D., & Vayngast, B. (2011). Nasiliye I sotsial'nyye poryadki. Kontseptual'nyye ramki dlya interpretatsii pis'mennoy istorii chelovechestva [Violence and social order. Conceptual framework for interpreting the written history of mankind]. (Trans. in Eng.). Moscow: Institut Gaydara (in Russ.).

Patnam, R. (2000). The prosperous community – Social Capital and Public life. The American Prospect, 13, 35-42.

Rubenstein, H. M. (1978). Central City Malls. New York: John Wiley and Sons.

Shapovalova, T. V. (2016). Sotsialniy kapital: teoretichni zasadi ta strategiyi transformatsiyi [Social capital: theoretical ambush and strategic transformation]. Severodonetsk: SNU imeni Dalya (in Ukr.).

Uspenska, T. O. (2013). Osnovni tendentsiyi rozvytku dytyachykh rozvazhalnykh zon ta tsentriv dozvillya v torhovo-rozvazhalnykh kompleksakh velykykh mehapolisiv Ukrayiny [Main tendencies of development of children's entertainment zones and leisure centers in shopping and entertainment complexes of large megacities of Ukrain]. Arkhitekturnyy visnyk [Architectural Bulletin], 1, 162-168 (in Ukr.).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аверинцев С. С. София–Логос. Київ : Дух і Літера, 2001. 460 с.

Акимова Л. А. Социология досуга. Москва : МГУКИ, 2003. 123 с.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Пер. с англ. Москва : Академия, 2004. 578 с.

Бенаи Х. А. Особенности развития архитектурно-планировочной организации инновационных центров. Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. 2014. № 2. С. 13–18.

Дуков Е. В. Современные цивилизационные тренды и массовая культура. Обсерватория культуры. 2004. № 3. С. 28–34.

Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. Пер. с англ. Москва : Институт Гайдара, 2011. 480 с.

Успенська Т. О. Основні тенденції розвитку дитячих розважальних зон та центрів дозвілля в торгово-розважальних комплексах великих мегаполісів України. Архітектурний вісник. 2013. № 1. С. 162–168.

Шаповалова Т. В. Соціальний капітал: теоретичні засади та стратегії трансформації. Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2016. 360 с.

Berkoff S. Shopping in the Santa Monica Mall: The Journals of a Strolling Player. London : Robson, 2000. 226 р.

Brambilla R. American Urban Malls: A Compendium. New York : Institute for Environmental Action, 1977. 149 р.

Evans G. Cultural planning: an urban renaissance? London : Routledge Chp8, 2001. 258 p.

Farrell J. J. One Nation Under Goods: Mallsand the Seduction of American Shopping. Washington : Smithsonian Institution Press, 2003. 352 p.

Muller T. Central Business Districts, Cities, and Shopping Malls. Washington : Urban Land Institute, 1978. 193 р.

Patnam R. The prosperous community – Social Capital and Public life. The American Prospect. 2000. № 13. P. 35–42.

Rubenstein H. M. Central City Malls. New York : John Wiley and Sons, 1978. 272 р.
Copyright (c) 2018 Ольга Петрівна Бойко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |