DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7573.1.2019.170653

ІЄРАРХІЯ ЯК ФЕНОМЕН ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Yaroslav Martynyshyn, Elena Khlystun

Анотація


Актуальність. Науково-технічна революція, стрімкий розвиток технологій, збільшення динамізму й невизначеності, зрушення в суспільних поглядах змушують організації здійснювати багато різних самоперетворень. Однак ці перетворення не витісняють ієрархічних конструкцій, які супроводжують організації впродовж усього їх існування. Всупереч прогнозам багатьох учених про неминучу кончину ієрархій в умовах нового суспільства, ці структури нікуди не діваються й успішно продовжують своє існування. Виникає питання, чому? Мета і методи. Мета статті – розкриття сутності ієрархії як феномену організаційної культури і з’ясування причин довготривалого їх використання в життєдіяльності суспільства. Методологічною основою дослідження є діалектичний принцип пізнання, системний, історичний, культурологічний підходи до вивчення організаційних явищ, фундаментальні положення теорії систем і системного аналізу, теорії організацій, менеджменту, психології, соціології та культурології. Результати. Розкрито сутність ієрархії як феномену культури й основи системи управління. Досліджено специфічні особливості її побудови на різних стадіях розвитку людства. Встановлено, що ієрархія є суперечливою єдністю різноманітних протилежностей (порядку і хаосу, раціонального й гуманного, формального і неформального, вертикального та горизонтального, жорсткого й гнучкого, авторитарного і демократичного, елітарного й егалітарного і т. д.), взаємоборотьба яких слугує джерелом безперервних змін і розвитку ієрархічних систем, але аж ніяк не може бути кінцем їхнього існування. Висновки та обговорення. Наукова новизна результатів дослідження полягає у поглибленні розуміння сутності ієрархій як феномену організаційної культури, розкритті причин, тенденцій і закономірностей їх довготривалого використання в контексті еволюційного розвитку людства. Практичне значення одержаних результатів виявляється у можливості їх використання в організаційній діяльності суспільства, а також у доповненні теорії менеджменту новими положеннями про ієрархію як основу системи управління.

Ключові слова


ієрархія, організація, культура, управління, суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseev, V. P. (2001). Istoriia pervobytnogo obshchestva [The History of primitive society]. Moscow: Mysl' (in Russ.).

Aristotel' (2000). Polityka [Politics]. (Trans. in ancient Greek). Kyiv: Osnovy (in Ukr.).

Bird, M. (2017). SPQR: Istoriia Drevnego Rima [SPQR: The History of Ancient Rome]. (Trans. in Eng.). Moscow: Al'pina (in Russ.).

Cameron, K., & Quinn, P. (2001). Diagnostika i izmenenie organizatsionnoi

kul'tury [Diagnosing and Changing Organizational Culture]. (Trans. in Eng.). St. Petersburg: Piter (in Russ.).

Drucker, P. (2007). Upravlenie v obshchestve budushchego [Managing in the Next Society]. (Trans. in Eng.). Moscow: Vil'iams (in Russ.).

Eger, O. (2006). Vsemirnaia istoriia. Srednie veka [World history. The middle ages]. Moscow: AST (in Russ.).

Follett, M. P. (2014). Dynamic Administration : The Collected Papers of Mary Parker Follett. Eastford: Martino Fine Books.

Goff, Zh. (1992). Tsivilizatsiia srednevekovogo Zapada [Medieval Civilization of the West]. (Trans. in Fr.). Moscow: Progress (in Russ.).

Grei, Dzh. (2006). Istoriia Drevnego Kitaia [Of Ancient China]. (Trans. in Eng.). Moscow: Tsentrpoligraf (in Russ.).

Herzberg, F. (1966). Work and the Nature of Man. New York: The World Publishing Company.

Kampanella, T. (1988). Misto Sontsia [City of the Sun]. Mor T., Kampanella T. Utopiia. Misto Sontsia [Moore T., Campanella's Т. Utopia. City of the Sun]. (Trans. in Lat.). Kyiv: Dnipro, 115-196 (in Ukr.).

Kantorovich, L. V. (1939). Matematicheskie metody organizatsii i planirovaniia proizvodstva [Mathematical methods of organizing and planning production]. Leningrad: LGU (in Russ.).

Kemp, B. (1991). Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization. London: Routledge.

Konfutsii (1998). Lun' Iui. [Lun Yu]. (Trans. in ancient Chin.). Moscow: Vostochnaia literatura (in Russ.).

Kovalenko, Y. Y. (2015). Mystetstvo upravlinnia iak paradyhma menedzhment-osvity ХХІ stolittia [Management art as the management paradigm of education ХХІ century]. Ekonomika i menedzhment kul'tury [Economics and management of culture], 2, 31-44 (in Ukr.).

Kovalenko, Y. Y. (2018a). Evoliutsiia teorii menedzhmentu: vid biurokratii do adkhokratii [Evolution of management theory: from bureaucracy to adhocracy]. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstv. Seriia: Menedzhment sotsiokul'turnoi diial'nosti [Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of social and cultural activity], 2, 26-62 (in Ukr.).

Kovalenko, Y. Y. (2018b). Kul'tura menedzhmentu Rann'oho Seredn'ovichchia [Management Culture of the Early middle Ages]. Mystetstvoznavchi zapysky [Art history notes], 33, 18-28 (in Ukr.).

Kovalenko, Y. Y. (2018c). Kul'tura menedzhmentu Starodavn'oho Yehyptu, Shumeru ta Vavylonii [Management Culture of Ancient Egypt, Sumer and Babylonia]. Visnyk Natsional'noi akademii kerivnykh kadriv kul'tury i mystetstv [Herald national academy of managerial staff of culture and arts], 1, 76-82 (in Ukr.).

Kovalenko, Y. Y. (2018d). Kul'tura upravlinnia Starodavn'oi Hretsii [Management Culture of Ancient Greece]. Visnyk Natsional'noi akademii kerivnykh kadriv kul'tury i mystetstv [Herald national academy of managerial staff of culture and arts], 3, 138-143 (in Ukr.).

Kovalenko, Y. Y. (2018e). Menedzhment iak fenomen kul'tury Starodavn'oho Rymu [Management as a cultural phenomenon of Ancient Rome]. Aktual'ni problemy istorii, teorii ta praktyky khudozhn'oi kul'tury [Actual problems of history, theory and practice of artistic culture], 40, 35-45 (in Ukr.).

Kovalenko, Y. Y. (2018f). Osoblyvosti kul'tury menedzhmentu v Starodavnij Indii [The management culture in Ancient India]. Mizhnarodnyj visnyk: kul'turolohiia, filolohiia, muzykoznavstvo [International journal: culturology, philology, musicology], I (10), 24-31 (in Ukr.).

Kovalenko, Y. Y. (2018g). Spetsyfika kul'tury menedzhmentu Vysokoho Seredn'ovichchia [The specificity of the managerial culture of the High middle Ages]. Visnyk Natsional'noi akademii kerivnykh kadriv kul'tury i mystetstv [Herald national academy of managerial staff of culture and arts], 4, 152-158 (in Ukr.).

Kovalenko, Y. Y. (2018h). Stanovlennia kul'tury menedzhmentu v Starodavn'omu Kytai [The Formation of managerial culture in Ancient China]. Kul'tura i suchasnist' [Culture and modernity], 1, 26-33 (in Ukr.).

Litvinovа, L. V. (Ed.). (1993). Mo-Tszy [Mo-Tzu]. Drevnekitaiskaia filosofiia [Ancient Chinese philosophy]. (Vol. 1). Moscow: Mysl', 181-196 (in Russ.).

Martynyshyn, Y. M., & Khlystun E. S. (2018). Fenomen idej v upravlinni zhyttiediial'nistiu suspil'stva [The Phenomenon of ideas in the management activity of the society]. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstv. Seriia: Menedzhment sotsiokul'turnoi diial'nosti [Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of social and cultural activity], 2, 7-25 (in Ukr.).

Martynyshyn, Y. M., & Kovalenko, Y. Y. (2017a). Menedzhment doindustrial'noho suspil'stva: teoriia, istoriia, kul'tura ta mystetstvo upravlinnia [Management of pre-industrial society: theory, history, culture and art of management]. Bila Tserkva: Vydavets Pshonkivs'kyj O. V. (in Ukr.).

Martynyshyn, Y. M., & Kovalenko, Y. Y. (2017b). Smysly v kul'turi upravlinnia [The measures in culture of management]. Visnyk Natsional'noi akademii kerivnykh kadriv kul'tury i mystetstv [Herald national academy of managerial staff of culture and arts], 4, 26-31 (in Ukr.).

Martynyshyn, Y. M., & Kovalenko, Y. Y. (2018a). Formuvannia suchasnoi systemy upravlinnia zhyttiediial'nistiu suspil'stva [Formation of the modern system management of life society]. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstv. Seriia: Menedzhment sotsiokul'turnoi diial'nosti [Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of social and cultural activity], 1, 7-24 (in Ukr.).

Martynyshyn, Y. M., & Kovalenko, Y. Y. (2018b). Mystetstvo upravlinnia j osvitni tekhnolohii pidhotovky menedzheriv sotsiokul'turnoi diial'nosti [Art of management and educational technologies of preparation of managers of social and cultural activity]. Bila Tserkva: Vydavets O. V. Pshonkivskyj (in Ukr.).

Maslow, A. G. (1999). Motivatsiia i lichnost' [Motivation and personality]. (Trans. in Eng.). St. Petersburg: Evraziia (in Russ.).

Mayo, E. (2003). The Human Problems of an Industrial Civilization. London: Routledge.

McGregor, D. (2006). The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill Education.

Mintzberg, H. (2004). Struktura v kulake [Structure in Fives]. (Trans. in Eng.). St. Petersburg: Piter (in Russ.).

Mor, T. (1988). Utopiia [Utopia]. Mor T., Kampanella T. Utopiia. Misto Sontsia [Moore T., Campanella's Т. Utopia. City of the Sun]. (Trans. in Lat.). Kyiv: Dnipro, 16-114 (in Ukr.).

Nemchinov, V. S. (1962). Ekonomiko-matematicheskie metody i modeli [Economic-mathematical methods and models]. Moscow: Sotsekgiz (in Russ.).

Ouchi, W. G. (1982). Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge. New York: Avon; First Edition.

Pascale, R. T., & Athos, A. G. (1981). The Art of Japanese Management: Applications for American Business. New York: Simon & Schuster.

Pennell, R. F. (2009). Ancient Greece. Charleston: BiblioBazaar.

Platon (1998). Gosudarstvo. Zakony. Politik [State. Laws. Politician]. (Trans. in ancient Greek). Moscow: Mysl' (in Russ.).

Reddy, K. (2003). Indian History. New Delhi: Tata McGraw Hill.

Taylor, F. W. (1997). The Principles of Scientific Management. New York: Harper & Brothers.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексеев В. П. История первобытного общества. Москва : Мысль, 2001. 614 с.

Арістотель. Політика. Пер. з давньогрец. Київ : Основи, 2000. 239 с.

Бирд М. SPQR: История Древнего Рима. Пер. с англ. Москва : Альпина, 2017. 696 с.

Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Пер. с фр. Москва : Прогресс, 1992. 376 с.

Грей Дж. История Древнего Китая. Пер. с англ. Москва : Центрполиграф, 2006. 598 с.

Друкер П. Управление в обществе будущего. Пер. с англ. Москва : Вильямс, 2007. 320 с.

Егер О. Всемирная история. Средние века. Москва : АСТ, 2006. 607 с.

Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. Пер. с англ. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 320 с.

Кампанелла Т. Місто Сонця. Мор Т., Кампанелла Т. Утопія. Місто Сонця. Пер. з лат. Київ : Дніпро, 1988. С. 115–196.

Канторович Л. В. Математические методы организации и планирования производства. Ленинград : ЛГУ, 1939. 67 с.

Коваленко Є. Я. Еволюція теорії менеджменту: від бюрократії до адхократії. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. 2018a. Вип. 2. С. 26–62.

Коваленко Є. Я. Культура менеджменту Раннього Середньовіччя. Мистецтвознавчі записки. 2018b. Вип. 33. С. 18–28.

Коваленко Є. Я. Культура менеджменту Стародавнього Єгипту, Шумеру та Вавилонії. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018c. № 1. С. 76–82.

Коваленко Є. Я. Культура управління Стародавньої Греції. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018d. № 3. С. 138–143.

Коваленко Є. Я. Менеджмент як феномен культури Стародавнього Риму. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2018e. Вип. 40. С. 35–45.

Коваленко Є. Я. Мистецтво управління як парадигма менеджмент-освіти ХХІ століття. Економіка і менеджмент культури. 2015. № 2. С. 31–44.

Коваленко Є. Я. Особливості культури менеджменту в Стародавній Індії. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. 2018f. Вип. І (10). С. 24–31.

Коваленко Є. Я. Специфіка культури менеджменту Високого Середньовіччя. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018g. № 4. С. 152–158.

Коваленко Є. Я. Становлення культури менеджменту в Стародавньому Китаї. Культура і сучасність. 2018h. № 1. С. 26–33.

Конфуций. Лунь Юй. Пер. с древнекит. Москва : Восточная литература, 1998. 588 с.

Мартинишин Я. М., Коваленко Є. Я. Менеджмент доіндустріального суспільства: теорія, історія, культура та мистецтво управління. Біла Церква : Вид. Пшонківський О. В., 2017a. 230 с.

Мартинишин Я. М., Коваленко Є. Я. Мистецтво управління й освітні технології підготовки менеджерів соціокультурної діяльності. Біла Церква : Вид. Пшонківський О. В., 2018a. 374 с.

Мартинишин Я. М., Коваленко Є. Я. Смисли в культурі управління. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017b. № 4. С. 26–31.

Мартинишин Я. М., Коваленко Є. Я. Формування сучасної системи управління життєдіяльністю суспільства. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. 2018b. Вип. 1. С. 7–24.

Мартинишин Я. М., Хлистун О. С. Феномен ідей в управлінні життєдіяльністю суспільства. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. 2018. Вип. 2. С. 7–25.

Маслоу А. Г. Мотивация и личность. Пер. с англ. Санкт-Петербург : Евразия, 1999. 479 с.

Минцберг Г. Структура в кулаке. Пер. с англ. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 512 с.

Мор Т. Утопія. Мор Т., Кампанелла Т. Утопія. Місто Сонця. Пер. з лат. Київ : Дніпро, 1988. С. 16–114.

Мо-цзы. Древнекитайская философия : в 2-х т. Под ред. Л. В. Литвиновой. Москва : Мысль, 1993. Т. 1. С. 181–196.

Немчинов В. С. Экономико-математические методы и модели. Москва : Соцэкгиз, 1962. 410 с.

Платон. Государство. Законы. Политик. Пер. с древнегреч. Москва : Мысль, 1998. 798 c.

Follett M. P. Dynamic Administration : The Collected Papers of Mary Parker Follett. Eastford : Martino Fine Books, 2014. 322 р.

Herzberg F. Work and the Nature of Man. New York : The World Publishing Company, 1966. 203 р.

Kemp B. Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization. London : Routledge, 1991. 724 р.

Mayo E. The Human Problems of an Industrial Civilization. London : Routledge, 2003. 204 р.

McGregor D. The Human Side of Enterprise. New York : McGraw-Hill Education, 2006. 480 p.

Ouchi W. G. Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge. New York : Avon; First Edition, 1982. 256 p.

Pascale R. T., Athos A. G. The Art of Japanese Management : Applications for American Business. New York : Simon & Schuster, 1981. 221 p.

Pennell R. F. Ancient Greece. Charleston : BiblioBazaar, 2009. 216 р.

Reddy K. Indian History. New Delhi : Tata McGraw Hill, 2003. 485 р.

Taylor F. W. The Principles of Scientific Management. New York : Harper & Brothers, 1997. 144 р.

Copyright (c) 2019 Ярослав Миколайович МАРТИНИШИН, Олена Сергіївна ХЛИСТУН

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |