ІЄРАРХІЯ ЯК ФЕНОМЕН ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7573.1.2019.170653

Ключові слова:

ієрархія, організація, культура, управління, суспільство

Анотація

Актуальність. Науково-технічна революція, стрімкий розвиток технологій, збільшення динамізму й невизначеності, зрушення в суспільних поглядах змушують організації здійснювати багато різних самоперетворень. Однак ці перетворення не витісняють ієрархічних конструкцій, які супроводжують організації впродовж усього їх існування. Всупереч прогнозам багатьох учених про неминучу кончину ієрархій в умовах нового суспільства, ці структури нікуди не діваються й успішно продовжують своє існування. Виникає питання, чому? Мета і методи. Мета статті – розкриття сутності ієрархії як феномену організаційної культури і з’ясування причин довготривалого їх використання в життєдіяльності суспільства. Методологічною основою дослідження є діалектичний принцип пізнання, системний, історичний, культурологічний підходи до вивчення організаційних явищ, фундаментальні положення теорії систем і системного аналізу, теорії організацій, менеджменту, психології, соціології та культурології. Результати. Розкрито сутність ієрархії як феномену культури й основи системи управління. Досліджено специфічні особливості її побудови на різних стадіях розвитку людства. Встановлено, що ієрархія є суперечливою єдністю різноманітних протилежностей (порядку і хаосу, раціонального й гуманного, формального і неформального, вертикального та горизонтального, жорсткого й гнучкого, авторитарного і демократичного, елітарного й егалітарного і т. д.), взаємоборотьба яких слугує джерелом безперервних змін і розвитку ієрархічних систем, але аж ніяк не може бути кінцем їхнього існування. Висновки та обговорення. Наукова новизна результатів дослідження полягає у поглибленні розуміння сутності ієрархій як феномену організаційної культури, розкритті причин, тенденцій і закономірностей їх довготривалого використання в контексті еволюційного розвитку людства. Практичне значення одержаних результатів виявляється у можливості їх використання в організаційній діяльності суспільства, а також у доповненні теорії менеджменту новими положеннями про ієрархію як основу системи управління.

Біографії авторів

Yaroslav Martynyshyn, академік Міжнародної кадрової академії, Київ

доктор економічних наук, професор

Elena Khlystun, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат мистецтвознавства, доцент

Посилання

Alekseev, V. P. (2001). Istoriia pervobytnogo obshchestva [The History of primitive society]. Moscow: Mysl' (in Russ.).

Aristotel' (2000). Polityka [Politics]. (Trans. in ancient Greek). Kyiv: Osnovy (in Ukr.).

Bird, M. (2017). SPQR: Istoriia Drevnego Rima [SPQR: The History of Ancient Rome]. (Trans. in Eng.). Moscow: Al'pina (in Russ.).

Cameron, K., & Quinn, P. (2001). Diagnostika i izmenenie organizatsionnoi

kul'tury [Diagnosing and Changing Organizational Culture]. (Trans. in Eng.). St. Petersburg: Piter (in Russ.).

Drucker, P. (2007). Upravlenie v obshchestve budushchego [Managing in the Next Society]. (Trans. in Eng.). Moscow: Vil'iams (in Russ.).

Eger, O. (2006). Vsemirnaia istoriia. Srednie veka [World history. The middle ages]. Moscow: AST (in Russ.).

Follett, M. P. (2014). Dynamic Administration : The Collected Papers of Mary Parker Follett. Eastford: Martino Fine Books.

Goff, Zh. (1992). Tsivilizatsiia srednevekovogo Zapada [Medieval Civilization of the West]. (Trans. in Fr.). Moscow: Progress (in Russ.).

Grei, Dzh. (2006). Istoriia Drevnego Kitaia [Of Ancient China]. (Trans. in Eng.). Moscow: Tsentrpoligraf (in Russ.).

Herzberg, F. (1966). Work and the Nature of Man. New York: The World Publishing Company.

Kampanella, T. (1988). Misto Sontsia [City of the Sun]. Mor T., Kampanella T. Utopiia. Misto Sontsia [Moore T., Campanella's Т. Utopia. City of the Sun]. (Trans. in Lat.). Kyiv: Dnipro, 115-196 (in Ukr.).

Kantorovich, L. V. (1939). Matematicheskie metody organizatsii i planirovaniia proizvodstva [Mathematical methods of organizing and planning production]. Leningrad: LGU (in Russ.).

Kemp, B. (1991). Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization. London: Routledge.

Konfutsii (1998). Lun' Iui. [Lun Yu]. (Trans. in ancient Chin.). Moscow: Vostochnaia literatura (in Russ.).

Kovalenko, Y. Y. (2015). Mystetstvo upravlinnia iak paradyhma menedzhment-osvity ХХІ stolittia [Management art as the management paradigm of education ХХІ century]. Ekonomika i menedzhment kul'tury [Economics and management of culture], 2, 31-44 (in Ukr.).

Kovalenko, Y. Y. (2018a). Evoliutsiia teorii menedzhmentu: vid biurokratii do adkhokratii [Evolution of management theory: from bureaucracy to adhocracy]. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstv. Seriia: Menedzhment sotsiokul'turnoi diial'nosti [Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of social and cultural activity], 2, 26-62 (in Ukr.).

Kovalenko, Y. Y. (2018b). Kul'tura menedzhmentu Rann'oho Seredn'ovichchia [Management Culture of the Early middle Ages]. Mystetstvoznavchi zapysky [Art history notes], 33, 18-28 (in Ukr.).

Kovalenko, Y. Y. (2018c). Kul'tura menedzhmentu Starodavn'oho Yehyptu, Shumeru ta Vavylonii [Management Culture of Ancient Egypt, Sumer and Babylonia]. Visnyk Natsional'noi akademii kerivnykh kadriv kul'tury i mystetstv [Herald national academy of managerial staff of culture and arts], 1, 76-82 (in Ukr.).

Kovalenko, Y. Y. (2018d). Kul'tura upravlinnia Starodavn'oi Hretsii [Management Culture of Ancient Greece]. Visnyk Natsional'noi akademii kerivnykh kadriv kul'tury i mystetstv [Herald national academy of managerial staff of culture and arts], 3, 138-143 (in Ukr.).

Kovalenko, Y. Y. (2018e). Menedzhment iak fenomen kul'tury Starodavn'oho Rymu [Management as a cultural phenomenon of Ancient Rome]. Aktual'ni problemy istorii, teorii ta praktyky khudozhn'oi kul'tury [Actual problems of history, theory and practice of artistic culture], 40, 35-45 (in Ukr.).

Kovalenko, Y. Y. (2018f). Osoblyvosti kul'tury menedzhmentu v Starodavnij Indii [The management culture in Ancient India]. Mizhnarodnyj visnyk: kul'turolohiia, filolohiia, muzykoznavstvo [International journal: culturology, philology, musicology], I (10), 24-31 (in Ukr.).

Kovalenko, Y. Y. (2018g). Spetsyfika kul'tury menedzhmentu Vysokoho Seredn'ovichchia [The specificity of the managerial culture of the High middle Ages]. Visnyk Natsional'noi akademii kerivnykh kadriv kul'tury i mystetstv [Herald national academy of managerial staff of culture and arts], 4, 152-158 (in Ukr.).

Kovalenko, Y. Y. (2018h). Stanovlennia kul'tury menedzhmentu v Starodavn'omu Kytai [The Formation of managerial culture in Ancient China]. Kul'tura i suchasnist' [Culture and modernity], 1, 26-33 (in Ukr.).

Litvinovа, L. V. (Ed.). (1993). Mo-Tszy [Mo-Tzu]. Drevnekitaiskaia filosofiia [Ancient Chinese philosophy]. (Vol. 1). Moscow: Mysl', 181-196 (in Russ.).

Martynyshyn, Y. M., & Khlystun E. S. (2018). Fenomen idej v upravlinni zhyttiediial'nistiu suspil'stva [The Phenomenon of ideas in the management activity of the society]. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstv. Seriia: Menedzhment sotsiokul'turnoi diial'nosti [Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of social and cultural activity], 2, 7-25 (in Ukr.).

Martynyshyn, Y. M., & Kovalenko, Y. Y. (2017a). Menedzhment doindustrial'noho suspil'stva: teoriia, istoriia, kul'tura ta mystetstvo upravlinnia [Management of pre-industrial society: theory, history, culture and art of management]. Bila Tserkva: Vydavets Pshonkivs'kyj O. V. (in Ukr.).

Martynyshyn, Y. M., & Kovalenko, Y. Y. (2017b). Smysly v kul'turi upravlinnia [The measures in culture of management]. Visnyk Natsional'noi akademii kerivnykh kadriv kul'tury i mystetstv [Herald national academy of managerial staff of culture and arts], 4, 26-31 (in Ukr.).

Martynyshyn, Y. M., & Kovalenko, Y. Y. (2018a). Formuvannia suchasnoi systemy upravlinnia zhyttiediial'nistiu suspil'stva [Formation of the modern system management of life society]. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstv. Seriia: Menedzhment sotsiokul'turnoi diial'nosti [Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of social and cultural activity], 1, 7-24 (in Ukr.).

Martynyshyn, Y. M., & Kovalenko, Y. Y. (2018b). Mystetstvo upravlinnia j osvitni tekhnolohii pidhotovky menedzheriv sotsiokul'turnoi diial'nosti [Art of management and educational technologies of preparation of managers of social and cultural activity]. Bila Tserkva: Vydavets O. V. Pshonkivskyj (in Ukr.).

Maslow, A. G. (1999). Motivatsiia i lichnost' [Motivation and personality]. (Trans. in Eng.). St. Petersburg: Evraziia (in Russ.).

Mayo, E. (2003). The Human Problems of an Industrial Civilization. London: Routledge.

McGregor, D. (2006). The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill Education.

Mintzberg, H. (2004). Struktura v kulake [Structure in Fives]. (Trans. in Eng.). St. Petersburg: Piter (in Russ.).

Mor, T. (1988). Utopiia [Utopia]. Mor T., Kampanella T. Utopiia. Misto Sontsia [Moore T., Campanella's Т. Utopia. City of the Sun]. (Trans. in Lat.). Kyiv: Dnipro, 16-114 (in Ukr.).

Nemchinov, V. S. (1962). Ekonomiko-matematicheskie metody i modeli [Economic-mathematical methods and models]. Moscow: Sotsekgiz (in Russ.).

Ouchi, W. G. (1982). Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge. New York: Avon; First Edition.

Pascale, R. T., & Athos, A. G. (1981). The Art of Japanese Management: Applications for American Business. New York: Simon & Schuster.

Pennell, R. F. (2009). Ancient Greece. Charleston: BiblioBazaar.

Platon (1998). Gosudarstvo. Zakony. Politik [State. Laws. Politician]. (Trans. in ancient Greek). Moscow: Mysl' (in Russ.).

Reddy, K. (2003). Indian History. New Delhi: Tata McGraw Hill.

Taylor, F. W. (1997). The Principles of Scientific Management. New York: Harper & Brothers.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-15

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО МЕНЕДЖМЕНТУ