ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ МЕХАНІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7573.1.2019.170654

Ключові слова:

культура механістичного менеджменту, наукова організація праці й управління, адміністративний менеджмент, бюрократія

Анотація

Актуальність. Менеджмент як феномен культури й виключно унікальний об’єкт наукового пізнання займає особливе місце в життєдіяльності суспільства. У міру історичного розвитку людства ускладнюються як організаційні структури, так і культура менеджменту та набір теорій, які їх описують. Проте сучасна наука не враховує того, що кардинальні зміни організаційної реальності відбуваються не постійно, а під час біфуркації цивілізації. Специфічною культурою, яка виникла саме в таких умовах, є механістичний менеджмент, дослідженню якого присвячена ця стаття. Мета і методи. Мета статті – теоретико-історичний аналіз культури механістичного менеджменту, виявлення базових детермінант генезису цієї культури управління та формування основних напрямів її розвитку в умовах індустріалізму. Методологічною основою дослідження є діалектичний принцип пізнання, системний, цивілізаційний, історичний підходи до вивчення суспільних явищ і процесів та фундаментальні положення теорії менеджменту. Результати. Визначено об’єктивні передумови становлення культури механістичного менеджменту: європейська наука і механіцизм, що випливає із ньютонівської картини світу – уявлення організаційної реальності як машини, а також атомізм, раціоналізм і соціальний дарвінізм як «природний закон» про міжвидову боротьбу; протестантська етика як виправдання наживи; політекономія, яка представила господарство у вигляді машини, що діє за законами ньютонівської механіки; великі науково-технічні відкриття, що вимагали нових форм організації виробництва. Розкрито сутність, надано порівняльні характеристики й окреслено перспективи подальшого застосування основних напрямів культури механістичного менеджменту: наукової організації праці та управління; адміністративного менеджменту; бюрократії. Висновки та обговорення. Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні ключових детермінант генезису культури механістичного менеджменту й узагальненні особливостей самостійних напрямів цієї культури, а практичне значення вбачається у розширенні уявлень про теорію та історію світової культури, включивши в них раніше практично не досліджувані в культурно-історичному контексті ідеї, думки, погляди й концепції механістичного менеджменту

Біографія автора

Yelena Kovalenko, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Babbage, Ch. (2009). On the Economy of Machinery and Manufactures. Cambridge: Cambridge university press.

Bacon, F. (1978). Sochineniia [Works]. (Trans. in Eng.). (Vol. 2). Moscow: Mysl' (in Russ.).

Descartes, R. (2017). Rassuzhdenie o metode [Discourse on method]. (Trans. in Fr.). Moscow: Akademicheskii proekt (in Russ.).

Downs, A. (1967). Inside Bureaucracy. Boston: Little, Brown, Inc.

Drucker, P. (2007). Upravlenie v obshchestve budushchego [Managing in the Next Society]. (Trans. in Eng.). Moscow: Vil'iams (in Russ.).

Duncan, J. (1996). Osnovopolagaiushchie idei v menedzhmente [Fundamental ideas in management]. (Trans. in Eng.). Moscow: Delo (in Russ.).

Emerson, H. (1912). The twelve principles of efficiency. New York: The Engineering magazine.

Fayol, H. (1992). Obshchee i promyshlennoe upravlenie [General and Industrial Management]. (Trans. in Fr.). Moscow: Kontrolling (in Russ.).

Fediukin, V. K. (2007). Istoriia tekhniki i tekhnologii [The history of engineering and technology]. Moscow: Eksmo (in Russ.).

Florida, R. (2012). Bol'shaia perezagruzka [Big reboot]. (Trans. in Eng.). Moscow: Klassika XXI (in Russ.).

Ford, Н. (2014). Moia zhizn', moi dostizheniia [My life, My achievements]. (Trans. in Eng.). Moscow: AST (in Russ.).

Gaidenko, P. P. (2003). Nauchnaia ratsional'nost' i filosofskii razum [Scientific rationality and philosophical mind]. Moscow: Progress-Traditsiia (in Russ.).

Gantt, H. L. (2014). Industrial Leadership. New York: Nabu Press.

Gantt, H. L. (2016). Studies of workers to skills of industrial labour and collaboration. New York: Productivity Press.

Gantt, H. L. (2017). Organizing for Work. New York: Productivity Press.

Geizenberg, V. (2001). Izbrannye trudy [Selected works]. (Trans. in Germ.). Moscow: Editorial (in Russ.).

Gilbreth, F. B. (2013). Motion Study. New York: Hard Press Publishing.

Gilbreth, F. B., & Gilbreth, L. M. (2010). Fatigue Study. New York: Forgotten Books.

Gilbreth, F. B., & Gilbreth, L. M. (2012). Applied Motion Study. New York: Filiquarian Legacy Publishing.

Gouldner, A. (1954). Patterns of Industrial Bureaucracy. Glencoe: The Free Press.

Grozier, M. (1963). Le Phenomene bureaucratique [The Phenomenon of Bureaucracy]. Paris: Ed. du Seuil (in Fr.).

Gulick, L. (1937). Notes on the Theory of Organization. Papers on the Science of Administration. New York: Institute of Public Administration, 3-45.

Gulick, L. (1948). Administrative Reflections from World War II. Tuscaloosa: University of Alabama Press.

Hamel, G. (2007). The Future of Management. Boston: Harvard Business School Press.

Hobbes, T. (2000). Leviafan, abo Sut', budova i povnovazhennia derzhavy tserkovnoi ta tsyvil'noi [Leviathan, or the Nature, structure and powers of state ecclesiastical and civil]. (Trans. Eng.). Kyiv: Dukh i Litera (in Ukr.).

Kant, I. (2016). Kritika chistogo razuma [Critique of pure reason]. (Trans. in Germ.). Moscow: Eksmo (in Russ.).

Kovalenko, Y. Y. (2018). Evoliutsiia teorii menedzhmentu: vid biurokratii do adkhokratii [Evolution of management theory: from bureaucracy to adhocracy]. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstv. Seriia: Menedzhment sotsiokul'turnoi diial'nosti [Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of social and cultural activity], 2, 26-62 (in Ukr.).

Leibniz, G. (1983). Sochineniia [Works]. (Trans. in Germ.). (Vol. 1). Moscow: Mysl' (in Russ.).

Marshall, A. (2015). Elements of Economics of Industry. London: Forgotten Books.

Martynyshyn, Y. M., & Kovalenko, Y. Y. (2017). Smysly v kul'turi upravlinnia [The measures in management culture]. Visnyk Natsional'noi akademii kerivnykh kadriv kul'tury i mystetstv [Herald national academy of managerial staff of culture and arts], 4, 26-31 (in Ukr.).

Martynyshyn, Y. M., & Kovalenko, Y. Y. (2018a). Formuvannia suchasnoi systemy upravlinnia zhyttiediial'nistiu suspil'stva [Formation of the modern system management of life society]. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstv. Seriia: Menedzhment sotsiokul'turnoi diial'nosti [Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of social and cultural activity], 1, 7-24 (in Ukr.).

Martynyshyn, Y. M., & Kovalenko, Y. Y. (2018b). Mystetstvo upravlinnia j osvitni tekhnolohii pidhotovky menedzheriv sotsiokul'turnoi diial'nosti [Art of management and educational technologies of preparation of managers of social and cultural activity]. Bila Tserkva: Vydavets O. V. Pshonkivskyj (in Ukr.).

Merton, R. (2006). Biurokraticheskaia struktura i lichnost' [Bureaucratic structure and personality]. Sotsial'naia teoriia i sotsial'naia struktura [Social Theory and Social Structure]. (Trans. in Eng.). Moscow: AST, 323-337 (in Russ.).

Mill, J. (2007). Osnovy politicheskoi ekonomii s nekotorymi prilozheniiami k sotsial'noi filosofii [Principles of political economy with some applications to social philosophy]. (Trans. in Eng.). Moscow: Eksmo (in Russ.).

Mintzberg, H. (2011). Sozdanie effektivnoi organizatsii [Creation of an effective organization]. (Trans. in Eng.). St. Petersburg: Piter (in Russ.).

Mooney, J., & Reiley, A. (1931). Onward Industry!: The Principles of Organization and Their Significance to Modern Industry. New York: Harper & Brothers.

Mooney, J., & Reiley, A. (1939). The principles of organization. New York: Harper & Brothers.

Newton, I. (1989). Matematicheskie nachala natural'noi filosofii [Mathematical principles of natural philosophy]. (Trans. in Lat.). Moscow: Nauka (in Russ.).

Owen, R. (2015). Outline of the Rational System of Society. London: Nabu Press.

Pink, D. (2015). A whole new mind why right brainers will rule the future. New York: Riverhead Books.

Saint-Simonians, A. (2015). Sochineniia [Works]. (Trans. in Fr.). (Vol. 1). Moscow: AST (in Russ.).

Senge, P. (2014). Preobrazhenie. Potentsial cheloveka i gorizonty budushchego [Transformation. The potential of man and the horizons of the future]. (Trans. in Eng.). Moscow: Olimp-Biznes (in Russ.).

Smith, A. (2016). Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov [An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations]. (Trans. in Eng.). Moscow: Eksmo (in Russ.).

Taylor, F. W. (1896). A Piece-Rate System. Retrieved from http://wps.prenhall. com/wps/media/objects/107/109902/ch17_a3_d2.pdf.

Taylor, F. W. (1992). Upravlenie fabrikoi [Management of the factory]. (Trans. in Eng.). Moscow: Kontrolling (in Russ.).

Taylor, F. W. (1997). The Principles of Scientific Management. New York: Harper & Brothers.

Trentowski, B. (1843). Stosunek filozofii do cybernetyki czyli sztuki rządzenia narodem [The Relationship of philosophy to Cybernetics it is the art to lead the people]. Poznań: Żupański (in Pol.).

Ure, A. (1835). The philosophy manufactures. London: Charles Knight.

Urwick, L. (1944). The elements of administration. New York: Harper & Brothers.

Weber, M. (2010). Khoziaistvo i obshchestvo [Economy and society]. (Trans. in Germ.). Moscow: Vysshaia shkola ekonomiki (in Russ.).

Weber, M. (2016). Protestantskaia etika i dukh kapitalizma [The protestant ethic and the spirit of capitalism]. (Trans. in Germ.). Moscow: Direkt-Media (in Russ.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-15

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО МЕНЕДЖМЕНТУ