ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КОРОЛІВСТВА ШВЕЦІЇ У ПОБУДОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7573.1.2018.143389

Ключові слова:

зарубіжний досвід, ринок послуг вищої освіти, система управління вищою освітою, университет, мистецька освіта, інтеграція, міжнародна співпраця

Анотація

Актуальність. Забезпечення якості в європейській системі управління мистецькою вищою освітою перебуває у стані динамічних змін, що зумовлено інтенсивними євроінтеграційними освітніми процесами. У більшості країн Європейського простору засновано установи, відповідальні за забезпечення якості в галузі вищої освіти, в тому числі й мистецької. Європейське бачення демократії зумовило зростання рівності у забезпеченні освітою, підвищення рівня освіченості населення, кількісне збільшення навчальних закладів. Галопуючий технічний розвиток впливає на розгалуження та варіативність професійного діапазону. Це зумовлює повторне включення великої кількості людей до сфери освіти, яка набуде тенденції постійного поширення і оновлення. Мета і методи. Мета статті полягає у виявленні та узагальненні основних тенденцій і принципів формування системи управління вищими навчальними закладами, зокрема мистецького спрямування, Королівства Швеції. За допомогою порівняльного аналізу проведена оцінка структури системи управління та її елементів. Використано методи просторового аналізу і синтезу. Результати. Полягають у виокремленні передумов формування структури системи управління та її елементів, особливостей і закономірностей їх функціонування. Акцентовано увагу на можливості застосування зарубіжного досвіду у вітчизняній системі управління. Висновки та обговорення. Наукова новизна полягає у виокремленні ключових тенденцій та принципів формування й функціонування системи управління вищими навчальними закладами Королівства Швеції. Практичне значення полягає у подальшій розробці на основі проведеного дослідження стратегічних напрямів щодо імплементації даного досвіду в українську систему управління, які зможуть забезпечити покращення рейтингових позицій вітчизняних вищих навчальних закладів у міжнародному вимірі.

Біографія автора

Oksana Feicher, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ

аспірант

Посилання

Forsknings propositionen [Research Bill] (2017). Retrieved from http://www. uka.se/fakta-om-hogskolan/forskning/ forskningspropositionen-2016.html (in Sv.).

Högskolan under 2000-talet [University in the 21st century] (2017). Retrieved from http://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/den-svenska-hogskolans-his toria/hogs kolan-under-2000-talet.html (in Sv.).

Högskolestudier i Sverige [University studies in Sweden published by the University and Higher Education Council] (2017). Universitets och högskolerådet: Hylte tryck (in Sv.).

Martynyshyn, Y. M. (Ed.). (2017). Obgruntuvannia paradyhmy menedzhmentosvity u sotsiokulturnij sferi: monohrafiia [Substantiation of the paradigm of management education in the socio-cultural sphere: monograph]. Bila Tserkva: Vydavets O. V. Pshonkivskyj (in Ukr.).

Shmotina, O. V. (2016). Shvedska model osvity [Swedish Model of Education]. Naukovyj visnyk MDU im. V.O. Sukhomlynskoho [Scientific Herald MSU them. VO Sukhomlinskoho], 1.33, 125-127 (in Ukr.).

Telizhenko, O. M., Lukyanykhin, V. O., & Baystryuchenko, N. O. (2016). Proektno-oriyentovanyj pidxid do organizaciyi navchalnogo procesu [Project-oriented approach to the educational process]. Visnyk NTU «KhPI». Ser.: Stratehichne upravlinnya, upravlinnya portfelyamy, prohramamy ta proektamy [Bulletin of National Technical University "KhPI". Ser.: Strategic management, portfolio, program and project management], 1 (1173), 30-35. DOI: https://doi.org/10.20998/2413-3000.2016.1173.6 (in Ukr.).

Tsiuk, O. (2016). Rozvytok systemy zabezpechennia iakosti vyschoi osvity Shvetsii [Development of the quality assurance system of higher education in Sweden]. Pedahohika i psykholohiia profesijnoi osvity [Pedagogy and psychology of professional education], 2, 169-178 (in Ukr.).

Universitets kanslersämbetet (UKÄ) [University Chancellors Office] (2017). Retrieved from http://www.regeringen.se/ myndigheter-med-flera/univer sitets kanslersambetet-uka/ (in Sv.).

Universitets och högskolerådet [University and Higher Education Council] (2018). Retrieved from https://www.studera.nu/ (in Sv.).

Universityadmissions i Sverige [University admissions in Sweden] (2018). Retrieved from https://www.universityadmissions.se/intl/search?period= HT_ 2018 &freeText=Konstutst%C3%A4llning&semesterPart=0 (in Sv.).

Utbildningar i Falkenbergs konstskola [Education at Falkenberg Art School] (2018). Retrieved from http://falkenbergskonstskola.se/category/12/om- skolan (in Sv.).

Utbildningar i Kulturama [Education at Kulturama] (2018). Retrieved from http://www.kulturama.se/Utbildningar/ (in Sv.).

World University Rankings (2018). British Quacquarelli Symonds. Retrieved from https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-01

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО МЕНЕДЖМЕНТУ