ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ МЕТОДИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ СФЕРИ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7573.1.2018.143397

Ключові слова:

ресторанний бізнес, заклад ресторанного господарства, інноваційні технології, управління, маркетинг, лояльність

Анотація

Актуальність. Актуальність обраного дослідження полягає в тому, що специфіка ресторанного бізнесу як галузі сфери послуг передбачає не тільки поліпшення якості життя людей, а й грамотну маркетингову політику і PR-стратегію, можливість управління лояльністю гостей. Мета і методи. Мета дослідження – проаналізувати сучасну ситуацію використання інноваційних маркетингових методик для підвищення лояльності споживачів закладів ресторанного господарства в Україні і за кордоном. Методи дослідження – теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України. Результати. Основні результати дослідження полягають у виявленні необхідності використання інноваційних маркетингових методик для підвищення лояльності споживачів послуг закладів ресторанного господарства. Висновки та обговорення. У статті зазначено, що одним з інструментів у боротьбі за лояльність споживачів є подальше впровадження маркетингових інновацій. Виявлено, що для їх ефективного впровадження необхідна розробка стратегії з управління та стимулювання лояльності гостей. Наукова новизна полягає в розробленні напрямів удосконалення процесів підвищення лояльності споживачів послуг сфери ресторанного бізнесу. Практичне значення одержаних результатів виявляється в можливості застосування традиційного і нестандартного маркетингу, запропонованих шляхів комунікації з клієнтами в роботі закладів ресторанного господарства, що дозволить їм ефективно реалізовувати послуги та бути конкурентоздатними у жорстких ринкових умовах господарювання.

Біографія автора

Olena Zavadynska, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Akulych, I. A. (2001). Marketyng [Marketing]. Minsk: Vyscha shkola (in Russ.).

Arkhipov, V. V., & Rusavska, V. A. (2009). Organizastiy obslugovivaniy v zakladah restorannogo gospodarstva [Organization of services in restaurants]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukr.).

Belousova, S. N., & Belousov, A. G. (2001). Marketyng. [Marketing]. Rostov-na-Donu: Phoenix (in Russ.).

Hrosul, V. A., Zubkov, S. O., & Ivanova, T. P. (2018). Metodychnyj instrumentarij otsiniuvannia rivnia innovatsijnoi aktyvnosti pidpryiemstv restorannoho hospodarstva [Methodical tool for assessing the level of innovation activity of restaurant enterprises]. Marketynh i menedzhment innovatsij [Marketing and innovation management], 1, 284-294. DOI: 10.21272/mmi.2018.1-21 (in Ukr.).

Ponomarova, N. M., & Ponomarov, A. M. (2017). Novitni pidkhody do suchasnykh marketynhovykh komunikatsij [New approaches in modern marketing communications]. Retrieved from http://gisap.eu/ru/node/534 (in Ukr.).

Poplavskyi, M. M. (2011). Gotelno-restoranniy servis [Hotel and restaurant service]. Kyiv: Makros (in Ukr.).

Rusalova, A. M. (2017). Suchasni marketynhovi komunikatsii v upravlinni pidpryiemstvamy restorannoho biznesu [Modern marketing communications in the management of restaurant business]. Retrieved from http://irbis nbuv.gov.ua/cgibin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/inek_2015_4_36.pdf (in Ukr.).

Terenzio, O. (2016). 12 tips for creating restaurant marketing emails that work. Retrieved from http://openforbusiness.opentable.com/tips/12-tips-forcreating-restaurant-marketing-emails-that-work/.

Van, P. D. (2017). How Brands Addict Us. Retrieved from https://www.psy chologytoday.com/blog/unconsciousbranding/201709/how-brandsaddictus (in Eng.).

Walter, E. (2014). Top 25 restaurants on social media. Retrieved from https:// www.forbes.com/sites/ekaterinawalter/2014/11/24/top-25-restaurantson-social-media/#5de6d57111c1 (in Eng.).

Zavadynska, O. U. (2016). Zastosuvannia innovatsijnykh protsesiv u hospodarskij diialnosti zakladiv restorannoho hospodarstva [Applying of innovative processes in the economic activity of restaurants]. Materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Turystychnyj ta hotelno-restorannyj biznes v Ukraini: problemy rozvytku ta rehuliuvannia» [Materials of the VII International Scientific and Practical Conference «Tourism, hotel and restaurant business in Ukraine: problems of development and regulation»]. Cherkasy, 38-41 (in Ukr.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-01

Номер

Розділ

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ