DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7573.2.2018.149294

ФЕНОМЕН ІДЕЙ В УПРАВЛІННІ ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЮ СУСПІЛЬСТВА

Yaroslav Martynyshyn, Elena Khlystun

Анотація


Актуальність. Космогеологічні явища і стрімкий розвиток науково-технічного прогресу спричинюють чергову біфуркацію світової цивілізації й вимагають переходу до якісно іншого стану життєдіяльності суспільства. Це проявляється у зростанні хаосу і ентропії й за усіма ознаками є системною, багатовимірною, планетарною кризою індустріалізму, що таїть у собі загрозу існування людства. Вихід із біфуркаційного стану і перехід до впорядкованості можливий за умови вибору відповідних атракторів, основою яких є суспільно значущі ідеї. Мета і методи. Мета статті – розкриття сутності феномену ідей як рушійної сили в управлінні життєдіяльністю суспільства. Методологічною основою дослідження є діалектичний принцип пізнання, системний, історичний, когнітивний і ситуаційний підходи до вивчення суспільних явищ, фундаментальні положення теорії ідеології та управління. Результати. Розкрито сутність ідей як духовної сили, здатної глибоко проникати у свідомість людини й чинити вплив на суспільство. Досліджено вплив найвагоміших ідей на долі окремих країн і народів. Показано, що ідеї «живуть», виникають і зникають та за певних обставин можуть відновити свою силу. Обґрунтовано потребу в свіжих ідеях, що стосуються: ролі держави і ринку; відносин між індивідом, суспільством і державою; співвідношення моральності й економічної ефективності, виробництва і споживання; демократичності глобалізації, тобто в ідеях, які могли б виступити як альтернатива неолібералізму, який уже вичерпав свій життєвий ресурс. Висновки та обговорення. Наукова новизна одержаних результатів полягає: у поглибленні розуміння сутності, ролі, значення ідей та їх управлінської функції; в теоретичному аналізі життєвого циклу ідей і визначенні попиту на нові ідеї, що здатні забезпечити подолання системної кризи й подальший розвиток суспільства. Практичне значення отриманих результатів виявляється у можливості використання їх для розроблення стратегії розвитку країни й доповненні управлінської науки новими теоретичними положення про ідею як засіб управління.

Ключові слова


ідея; людина; рушійна сила ідей; управління; життєдіяльність; суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Al'tiusser, L. (2016). Za Marksa [For Marx]. (Trans. in Fr.). Moscow: Praksis (in Russ.).

Aristotel' (2000). Polityka [Politics]. (Trans. in ancient Greek). Kyiv: Osnovy (in Ukr.).

Bell, D. (2004). Griadushchee postindustrialnoe obshchestvo [Coming afterindustrial society]. (Trans. in Eng.). Moscow: Academia (in Russ.).

Danilevskii, N. Y. (1995). Rossiia i Evropa: vzgliad na kul'turnye i politicheskie otnosheniia Slavianskogo mira k Germano-Romanskomu [Russia and Europe: a look at cultural and political relations of the Slavic world to Germano-Romance]. Moscow: Nauka (in Russ.).

Dostoevskii, F. M. (2004). Izbrannye filosofskie sochineniia [Selected philosophical writings]. Moscow: Mysl' (in Russ.).

Drahomanov, M. (1991). Vybrane [Favorites]. Kyiv: Lybid' (in Ukr.).

Drucker, P. (2001). The Next Society: a Survey of the Near Future. The Economis, 361, 3-9.

Franko, I. (1986). Vybrani suspil'no-politychni i filosofs'ki tvory [Selected sociopolitical and philosophical works]. Kyiv: Nauka (in Ukr.).

Galaskiewicz, J. (2009). Exchange Networks and Community Politics. Beverly Hills: Sage Publications.

Gelbreit, Dzh. (2004). Novoe industrialnoe obshchestvo [New industrial society]. (Trans. in Eng.). Moscow: AST (in Russ.).

Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. Stanford: Stanford University Press.

Hegel, G. W. F. (1990). Filosofiia prava [Philosophy of law]. (Trans. in Germ.). Moscow: Mysl' (in Russ.).

Hrushevs'kyj, M. (1992). Na porozi novoi Ukrainy [On the threshold of a new Ukraine]. Kyiv: Lybid' (in Ukr.).

Hryniv, O. (1999). Ukrains'ka natsional'na ideia [Ukrainian national idea]. L'viv: Instytut narodoznavstva (in Ukr.).

Huntington, S. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Free Press.

Iglton, T. (2015). Teoriia literatury i ideologiia [Literary Theory and ideology]. (Trans. in Eng.). Moscow: Territoriia budushchego (in Russ.).

Kampanella, T. (1988). Misto Sontsia [City of the Sun]. Mor T., Kampanella T. Utopiia. Misto Sontsia [Moore T., Campanella's Т. Utopia. City of the Sun]. (Trans. in Lat.). Kyiv: Dnipro, 115-196 (in Ukr.).

Keins, Dzh. (2002). Obshchaia teoriia zaniatosti, protsenta i deneg [The General theory of employment, interest and money]. (Trans. in Eng.). Moscow: AST (in Russ.).

Kelly, K. (2008). New Rules for the New Economy. New York: Viking Penguin.

Kharvi, D. (2007). Kratkaia istoriia neoliberalizma [A brief history of neoliberalism]. (Trans. in Eng.). Moscow: Pokolenie (in Russ.).

Konfutsii (1998). Lun' Iui. [Lun Yu]. (Trans. in ancient Chin.). Moscow: Vostochnaia literatura (in Russ.).

Kremen', V. H. (2010). Filosofiia natsional'noi idei: liudyna, osvita, sotsium [Philosophy of the national idea: people, education, society]. Kyiv: Hramota (in Ukr.).

Kuzanskii, N. (2007). O mire very [About the world of faith]. (Trans. in Germ.). Moscow: Kanon (in Russ.).

Lao-Tszy (2016). Dao de tszin [Dao de tszin]. (Trans. in ancient Chin.). Moscow: Tsentrpoligraf (in Russ.).

Leonardo da Vinchi (2006). O nauke i iskusstve [About science and art]. (Trans. in It.). Moscow: Amfora (in Russ.).

Litvinovа, L. V. (Ed.). (1993). Mo-Tszy [Mo-Tzu]. Drevnekitaiskaia filosofiia [Ancient Chinese philosophy]. (Vol. 1). Moscow: Mysl', 181-196 (in Russ.).

Makiavelli, N. (1990). Gosudar' [Sovereign]. (Trans. in It.). Moscow: Planeta (in Russ.).

Martynyshyn, Y. M., & Kovalenko, Y. Y. (2018). Formuvannia suchasnoi systemy upravlinnia zhyttiediial'nistiu suspil'stva [Formation of the modern system management of life society]. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstv. Seriia: Menedzhment sotsiokul'turnoi diial'nosti [Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of social and cultural activity], 1, 7-24 (in Ukr.).

Martynyshyn, Y. N., & Kovalenko, Е. Y. (2016). Tsyvilizatsiia u tochtsi bifurkatsii: zarodzhennia novoho sotsialnoho poriadku i suchasnoi modeli upravlinnia politychnoiu, ekonomichnoiu ta sotsiokulturnoiu sferamy [Civilization at the point of bifurcation: the emergence of a new social order and the modern model of management of political, economic and socio-cultural spheres]. Ekonomika i menedzhment kul'tury [Economy and management of culture], 1, 5-32 (in Ukr.).

Marx, K. (1974). K kritike gegelevskoi filosofii prava [Critique of Hegel philosophy of law]. K. Marx, F. Engels. Sochineniia [K. Marx, F. Engels. Composition] (Vol. 1). Moscow: Politizdat (in Russ.).

Moiseev, N. N. (1998). Sudba tsivilizatsii. Put Razuma [Fate of civilization. Way of Reason]. Moscow: MNEPU (in Russ.).

Mor, T. (1988). Utopiia [Utopia]. Mor T., Kampanella T. Utopiia. Misto Sontsia [Moore T., Campanella's Т. Utopia. City of the Sun]. (Trans. in Lat.). Kyiv: Dnipro, 16-114 (in Ukr.).

Morozov, A. (2016). Konstruktivizm [Constructivism]. Moscow: Kontakt-Kul'tura (in Russ.).

Pasichnyk, V. M. (2007). Natsional'na ideia [National idea]. L'viv: SPOLOM (in Ukr.).

Platon (1998). Gosudarstvo. Zakony. Politik [State. Laws. Politician]. (Trans. in ancient Greek). Moscow: Mysl' (in Russ.).

Shvartsmantel', Dzh. (2016). Ideologiia i politika [Ideology and politics]. (Trans. in Eng.). Moscow: Gumanitarnyi tsentr Pokolenie (in Russ.).

Smit, A. (2015). Teoriia nravstvennykh chuvstv [The Theory of moral sentiments]. (Trans. in Eng.). Moscow: Respublika (in Russ.).

Sorokin, P. A. (1997). Glavnye tendentsii nashego vremeni [Major tendencies of our time]. Moscow: Nauka (in Russ.).

Wallerstein, I. (1990). The Modern World-System. New York: Academic Press.

Weber, M. (2010). Khoziaistvo i obshchestvo [Economy and society]. (Trans. in Germ.). Moscow: Vysshaia shkola ekonomiki (in Russ.).

Zabuzhko, O. S. (2006). Filosofiia ukrains'koi idei ta ievropejs'kyj kontekst [The Philosophy of the Ukrainian idea and the European context]. Kyiv: Fakt (in Ukr.).

Zhizhek, S. (2017). Vozvyshennyi ob"ekt ideologii [The Sublime object of ideology]. (Trans. in Serb.). Moscow: AST (in Russ.).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Альтюссер Л. За Маркса. Пер. с фр. Москва : Праксис, 2016. 304 с.

Арістотель. Політика. Пер. з давньогрец. Київ : Основи, 2000. 239 с.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Пер. с англ. Москва : Academia, 2004. 236 с.

Вебер М. Хозяйство и общество. Пер. с нем. Москва : Высшая школа экономики, 2010. 456 с.

Гегель Г. В. Ф. Философия права. Пер. с нем. Москва : Мысль, 1990. 524 с.

Гринів О. Українська національна ідея. Львів : Інститут народознавства, 1999. 234 с.

Грушевський М. На порозі нової України. Київ : Либідь, 1992. 105 с.

Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. Пер. с англ. Москва : АСТ, 2004. 355 с.

Данилевский Н. Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. Москва : Наука, 1995. 431 с.

Достоевский Ф. М. Избранные философские сочинения. Москва : Мысль, 2004. 725 с.

Драгоманов М. Вибране. Київ : Либідь, 1991. 688 с.

Жижек С. Возвышенный объект идеологии. Пер. с сербск. Москва : АСТ, 2017. 310 с.

Забужко О. С. Філософія української ідеї та європейський контекст. Київ : Факт, 2006. 154 с.

Иглтон Т. Теория литературы и идеология. Пер. с англ. Москва : Территория будущего, 2015. 296 с.

Кампанелла Т. Місто Сонця. Мор Т., Кампанелла Т. Утопія. Місто Сонця. Пер. з лат. Київ : Дніпро, 1988. С. 115–196.

Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Пер. с англ. Москва : АСТ, 2002. 352 с.

Конфуций. Лунь Юй. Пер. с древнекит. Москва : Восточная литература, 1998. 588 с.

Кремень В. Г. Філософія національної ідеї: людина, освіта, соціум. Київ : Грамота, 2010. 576 с.

Кузанский Н. О мире веры. Пер. с нем. Москва : Канон, 2007. 208 с.

Лао-цзы. Дао дэ цзин. Пер. с древнекит. Москва : Центрполиграф, 2016. 224 с.

Леонардо да Винчи. О науке и искусстве. Пер. с итал. Москва : Амфора, 2006. 241 с.

Макиавелли Н. Государь. Пер. с итал. Москва : Планета, 1990. 84 с.

Маркс К. К критике гегелевской философии права. К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения : в 50 т. Москва : Политиздат, 1974. Т. 1. С. 219–368.

Мартинишин Я. М., Коваленко Є. Я. Формування сучасної системи управління життєдіяльністю суспільства. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. 2018. Вип. 1. С. 7–24.

Мартинишин Я. М., Коваленко Є. Я. Цивілізація у точці біфуркації: зародження нового соціального порядку і сучасної моделі управління політичною, економічною та соціокультурною сферами. Економіка і менеджмент культури. 2016. № 1. С. 5–32.

Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь Разума. Москва : МНЭПУ, 1998. 205 с.

Мор Т. Утопія. Мор Т., Кампанелла Т. Утопія. Місто Сонця. Пер. з лат. Київ : Дніпро, 1988. С. 16–114.

Морозов А. Конструктивизм. Москва : Контакт-Культура, 2016. 208 с.

Мо-цзы. Древнекитайская философия : в 2-х т. Под ред. Л. В. Литвиновой. Москва : Мысль, 1993. Т. 1. С. 181–196.

Пасічник В. М. Національна ідея. Львів : СПОЛОМ, 2007. 182 с.

Платон. Государство. Законы. Политик. Пер. с древнегреч. Москва : Мысль, 1998. 798 c.

Смит А. Теория нравственных чувств. Пер. с англ. Москва : Республика, 2015. 351 с.

Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. Москва : Наука, 1997. 310 с.

Франко І. Вибрані суспільно-політичні і філософські твори. Київ : Наука, 1986. 635 с.

Харви Д. Краткая история неолиберализма. Пер. с англ. Москва : Поколение, 2007. 288 с.

Шварцмантель Дж. Идеология и политика. Пер. с англ. Москва : Гуманитарный центр, 2016. 312 с.

Drucker P. The Next Society: a Survey of the Near Future. The Economis. 2001. Vol. 361. Р. 3–9.

Galaskiewicz J. Exchange Networks and Community Politics. Beverly Hills : Sage Publications, 2009. 302 р.

Giddens A. The Consequences of Modernity. Stanford : Stanford University Press, 1990. 186 р.

Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York : Free Press, 1996. 576 р.

Kelly K. New Rules for the New Economy. New York : Viking Penguin, 2008. 415 р.

Wallerstein I. The Modern World-System. New York : Academic Press, 1990. 936 р.
Copyright (c) 2018 Мартинишин Ярослав Миколайович, Хлистун Олена Сергіївна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |