DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7573.2.2018.149459

БРИТАНСЬКА НАУКОВА ТРАДИЦІЯ ВИВЧЕННЯ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ (Г. БОУДІН, Х. ПІЄЛІЧАТІ, ДЖ. ЕЛЗ)

Iryna Parkhomenko

Анотація


Актуальність теми дослідження полягає в необхідності систематизації наукових знань з івент-менеджменту в Україні у зв’язку з динамічним зростанням попиту на ринку праці щодо організаторів івент-заходів. Мета і методи. Метою статті є здійснення огляду й систематизація наукових напрацювань щодо сутності івент-менеджменту в британській науковій традиції. Методологічною основою дослідження британської наукової традиції вивчення івент-менеджменту є науковий метод аналізу і синтезу, історичний і компаративний підходи. Теоретичною базою дослідження стали наукові праці британських фахівців з івент-менеджменту Г. Боудіна, Х. Пієлічаті, Дж. Елз, а також розглянуто діяльність Британського центру івент-менеджменту. Залучено науковий доробок Х. Пієлічаті та Дж. Елз із Лінкольн бізнес-школи (Лондон) щодо їх визначення поняття «івент». Результати. Основні результати досліджень полягають у здійсненні огляду і систематизації наукових поглядів британських науковців з івент-менеджменту, з’ясувавши його сутність та основні поняття. Виокремлено ключові етапи становлення івент-індустрії у Великобританії, використовуючи напрацювання британських науковців Г. Боудіна, Дж. Аллена і їх колег у праці «Events management» (2011). Вивчено і представлено класифікацію івентів у розробці цих же науковців. Висновки та обговорення. Відповідно до британських досліджень з івент-менеджменту, визначено, що івентивний менеджмент – це навчальна дисципліна, що вивчає комплекс заходів щодо організації події, які включають розробку ідеї для івенту, процес планування, організації і проведення події, складання бюджету та врахування фінансових ризиків, просування події, проведення й постсупровід після події. Наукова новизна дослідження полягає у систематизації наукових розробок з івент-менеджменту відповідно до напрацювань британських колег науковців. Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці навчальних курсів при підготовці фахівців з івент-менеджменту в Україні.

Ключові слова


івент-менеджмент; івент; івент-індустрія; Великобританія; проектний івент-менеджмент

Повний текст:

PDF

Посилання


Allen, J. (2002). The Business of Event Planning. Canada: Wiley.

Antonenko, I. Ya. (2012). Osoblyvosti rozvytku ta zastosuvannia ivent-menedzhmentu v Ukraini [Features of Events Management development and application in Ukraine]. Suchasnyi menedzhment i ekonomichnyi rozvytok [Modern management and economic development], 1, 5 (in Ukr.).

Association for Events Management Education. Retrieved from http://www. aeme.org/about

Bowdin, G., Allen, J., O`Tool, W., Harris, R., & McDonall, I. (2011). Events Management. London and New York: Routledge.

EMBOK Executive. Retrieved from http://www.juliasilvers.com/embok.Definitionof_ Event_Management

Gojhman, O. Ja. (2008). Organizacija i provedenie meroprijatij [Events Management]. Moscow: Infra (in Russ.).

Nazimko, A. (2007). Sobytejnyj marketing [Events Marketing]. Moscow: Vershina (in Russ.).

Pielichaty, H., Els, G., Reed, I., & Mawer, V. (2017). Events Project Management. London and New York: Routledge.

Rumjancev, D., & Frankel', N. (2018). Event-marketing. [Events Marketing]. Sankt-Petersburg: Piter (in Russ.).

Rusavska, V. A., Batchenko, L. V., & Honchar, L. O. (2018). Problemni aspekty menedzhmentu ta menedzhment-osvity v umovakh rynkovykh zmin [Practical Aspects of Socio-Cultural activity management]. Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. Seriia: Menedzhment sotsiokulturnoi diialnosti [Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of social and cultural activity], 1, 78-97 (in Ukr.).

Sustainable Events with ISO 20121. Retrieved from https://www.iso.org/files/ live/sites/isoorg/files/archive/sustainable_events_iso_2012.pdf

UK Events Market Trends Survey 2013. Retrieved from https://rgaukltd.co. uk/common/ukemts13.pdf.

Vlasenko, O. B. (2014). Iventyvnyi menedzhment yak okremyi napriam doslidzhen v suchasnii nautsi [Events Management as a research area in modern science]. Naukovyi visnyk Khersonskyi derzhavnyi universytet. Ekonomichni nauky [Scientific Bulletin Khersonskyi derzhavnyi universytet. Economic Science], 9, 142-145 (in Ukr.).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антоненко І. Я. Особливості розвитку та застосування івент-менеджменту в Україні. Сучасний менеджмент і економічний розвиток. 2012. № 1. С. 5.

Власенко О. Б. Івентивний менеджмент як окремий напрям досліджень в сучасній науці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2014. № 9. С. 142–145.

Гойхман О. Я. Организация и проведение мероприятий. Москва : Инфра, 2008. 119 с.

Назимко А. Событийный маркетинг. Москва : Вершина, 2007. 223 с.

Румянцев Д., Франкель Н. Event-маркетинг. Санкт-Петербург : Питер, 2018. 316 с.

Русавська В. А., Батченко Л. В., Гончар Л. О. Проблемні аспекти менеджменту та менеджмент-освіти в умовах ринкових змін. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. 2018. № 1. С. 78–97.

Allen J. The Business of Event Planning. Canada : Wiley, 2002. 364 p.

Association for Events Management Education. URL: http://www.aeme.org/about (дата звернення : 02.09.2018).

Bowdin G., Allen J., O`Tool W., Harris R., McDonall I. Events Management. London and New York : Routledge, 2011. 974 p.

EMBOK Executive. URL: http://www.juliasilvers.com/embok.Definitionof_ Event_Management (дата звернення : 02.09.2018).

Pielichaty H., Els G., Reed I., Mawer V. Events Project Management. London and New York : Routledge, 2017. 347 p.

Sustainable Events with ISO 20121. URL: https://www.iso.org/files/live/sites/ isoorg/files/archive/sustainable_events_iso_2012.pdf (дата звернення : 30.08.2018)

UK Events Market Trends Survey 2013. URL: https://rgaukltd.co.uk/common/ ukemts13.pdf (дата звернення : 02.09.2018).
Copyright (c) 2018 Ірина Ігорівна Пархоменко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |