Про журнал

Шановні автори!

На цьому сайті знаходиться архів журналу за 2018-2019 роки. Подати статтю, а також ознайомитися із номерами журналу, починаючи із 2020 року, можна на сайті Socio-Cultural Management Journal.

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, в якому висвітлюються актуальні проблеми теорії, історії, культури та мистецтва менеджменту соціокультурної діяльності.

Головна мета журналу – компетентне висвітлення актуальних проблем у галузі теорії та практики менеджменту соціокультурної діяльності. Це науковий майданчик для обміну ідеями та думками про тенденції розвитку управління в соціокультурній сфері.

Науковий журнал адресований вченим, експертам, викладачам, аспірантам, студентам, управлінцям-практикам – усім, у чиї наукові, корпоративні та професійні інтереси входять питання менеджменту соціокультурної діяльності.

Журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі науки «Культурологія» за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (наказ МОН України від 28.12.2019, № 1643).

Поточний номер

Том 2 № 2 (2019)
Опубліковано: 2019-12-31

Весь випуск

Переглянути всі випуски

Засновник – Київський національний університет культури і мистецтв.

Журнал зареєстрований у Міністерстві юстиції України.

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 23135-12975Р від 8 лютого 2018 р.

Періодичність: Видається два рази на рік.

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності» відображається в наступних базах: Index Copernicus, DOAJ, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), PKP INDEX, Ulrich's Periodicals Directory, SIS, Journal Factor, WORLDCAT, World Catalogue of Scientific Journals, BASE, Crossref, OpenAIRE, ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Open AIRE, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.Автор зберігає авторські права і права на публікацію без обмежень.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Головний редактор – професор Мартинишин Ярослав Миколайович.

Адреса редакційної колегії: вул. Є. Коновальця, 36, к. 601, Київ, 01133.

Тел.: +38(098) 895 18 89.

E-mail: biguss@meta.ua

Web: http://sociocultural.knukim.edu.ua

ISSN: 2616-7573 (print), ІSSN: 2617-1104 (online)